Molto Sverige

När Molto grundades fanns alltid idéen om att exportera konceptet till hela Sverige, Europa och världen. Därför startade vi Molto Sverige vars uppgift är att utveckla vårt koncept, paketera och sedan göra grundarnas vision till verklighet – runt om i landet.

Genom att etablera Molto i kommunen kan man förvänta sig ett ökat ungdomsengagemang, till en början inom kulturlivet men på längre sikt kommer det engagemanget spridas till övriga samhällsfrågor eftersom man skapar ett forum för inflytande, påverkan och engagemang som har högt till tak och som blir naturligt för unga människor att engagera sig i.

Målsättningen är att inom fem år skall det finns 22 Molto-verksamheter runt om i landet som tillsammans förbättrar Sverige och gör vårt vackra avlånga land mer kreativt och mer hållbart.
Det vi erbjuder är bland annat:

 • Erfaren, kompetent och engagerad personal
 • Årliga kreativa utbildningar
 • Stort kontaktnät
 • Etablerade och inarbetade varumärken som börjar verka i kommunen.
 • Lösningar för många samhällsproblem
 • Nationellt nätverk för alla ungdomar inom Molto
 • Stora möjligheter till utökad finansiering för ungdomsprojekt.
 • Förväntat resultat i de kommuner där Molto etablerar sig
 • Förbättrat och mer aktivt kulturliv
 • Ökat engagemang bland ungdomar
 • Modernasierat föreningsliv
 • En förbättrad folkhälsa
 • Förbättrat varumärke för kommunen

Våra tankar och idéer har mycket stöd i regeringens ungdomspolitik från 2009 som Integrations- och jämställdhetsdepartementet tagit fram. Denna skrivelse är en del av den nationella ungdomspolitiken och därför ett viktigt instrument och vägledare för Sveriges kommuner och landsting när det skall tas beslut som berör ungdomar. Regeringen påvisar hur viktigt det är med kreativitet för att motverka och bryta utanförskap bland ungdomar samt hur viktigt det är att fortsätta främja ungas egna organisering.

 

- "Att främja ungdomars inflytande i samhället, ungas kreativa och kommunikativa förmågor samt ungas hälsa är andra viktiga led i att motverka utanförskap bland ungdomar."

 

- "Tillgång till kultur är grundläggande i en demokrati och ett kraftfullt redskap för ett aktivt deltagande i samhället. En huvudsaklig utmaning på området är att öka ungas delaktighet i kulturlivet och deras möjligheter till eget skapande och kreativitet. I detta arbete är det betydelsefullt att skapa långsiktiga förutsättningar för att erbjuda kultur för, med och av ungdomar. Till stor del skapas både kultur- och fritidsaktiviteter i ungas egna organisationer. Att fortsatt främja ungas organisering är därför ytterligare en viktig uppgift för framtiden."

Regeringens strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53

 

Molto Sverige Karta

För mer information kontakta
Rodolfo Alvarez
Verksamhetsutvecklare
rodolfo.alvarez@molto.se

Informationsblad om Molto Sverige
Konceptbeskrivning
Vad innebär det för en kommun att vara en Moltokommun?

Kreativitet är framtidens vapen

↓ Upptäck mer av Molto ↓