Nationellt

Kontaktnätet

Kontaktnätet, Riksorganisationen för  ideella kulturföreningar. Är Sveriges största riksorganisation för ideella kulturföreningar med tusentals med medlemmar och två kontor utspridda över landet. Bland annat är Peace And Love, Emmabodafestivalen, Öland Roots och Popadelica också medlemmar. Här har Molto genom vår grundare Rodolfo Alvarez tagit riksordförandeposten samt en post som styrelseledamot i regionstyrelsen för Svealand, där vår andra grundare Tim Mårtensson sitter. Vi har även Cajsa Svanbäck i valberedningen för riksstyrelsen och årsmötet 2013.

Vi jobbar dagligen med att lyfta upp våra idéer och agenda på en högre nivå. De senaste åren har vi träffat många riksdagsledamöter från alla partier för att diskutera kreativitet och hur man i mycket större utsträckning kan involvera ungdomar i utvecklingen av vårt samhälle. Något som vi anser är avgörande för att vi ska klara oss som land i framtiden. Vårt nationella lobbyingarbete leds av en intern arbetsgrupp som jobbar endast mot riksdagen, regeringen och statliga myndigheter.

Riksdagen
LSU

LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Vi är ej medlemmar, men vi tar del av alla deras rapporter och deltar i många av deras seminarier. Genom vårt engagemang i Kontaktnätet kan vi även påverka LSU i längden. LSU är den stora paraplyorganisationen för alla stora riksorganisationer. Här samlas framtidens och nutidens beslutsfattare inom viktiga frågor som påverkar Sveriges invånare.

Kreativitet är framtidens vapen

↓ Upptäck mer av Molto ↓