Vi har alltid jobbat för de svaga. Alltid jobbat för att man ska respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Efter vår flaggkupp den tredje augusti 2013 insåg vi hur stort behovet egentligen är av att samtala om HBTQ-frågor i Södertälje. Vi insåg också att någonting måste göras när varken kommun eller andra organisationer i Södertälje gör det. Ett sätt för att öppna upp för samtal och uppmuntra andra att också göra det är att instifta ett stipendium - Årets flagghissare.

Stipendiet skall gå till människor eller organisationer som verkar för att öka medvetenheten om HBTQ-frågor i Södertälje.
Moltos styrelse har fattat följande beslut:

  • Föreningen går in med 10 000 kronor själva första året
  • 10 kr av alla sålda biljetter till framtida evenemang går till fonden.
  • Vi uppmuntrar alla våra samarbetspartners att bidra till fonden.  • Kreativitet är framtidens vapen

    ↓ Upptäck mer av Molto ↓